Privacyverklaring

Privacyverklaring Lillybee Ink

Jij staat centraal bij alles wat ik doe. Mijn doel is om jouw vertrouwen te behouden door jouw persoonlijke informatie met respect te

behandelen en jou de controle te laten behouden.
Het is belangrijk dat je weet welke persoonlijke gegevens “Lillybee Ink” over jou worden verzameld en hoe ik deze gebruik.
Ik heb mijn best gedaan om deze uitleg kort en gemakkelijk begrijpbaar te maken. Maar als je meer informatie wilt of vragen hebt,
kun je contact opnemen met mij via het contact formulier op de website.
Als ik ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacy beleid, laat ik het je weten. Indien nodig vraag ik ook jouw toestemming.

Lillybee Ink – Saskia Higler
Standerstraat 9
8471 GJ Wolvega

Tel: 0561-794025
Email: info@lillybeeink.nl

De functionaris gegevensbescherming is Saskia Higler te bereiken via bovenstaande gegevens.

Privacyverklaring

Welke informatie heb ik en waar haal ik die vandaan

Je hebt voor mijn website geen account aangemaakt, er word dan ook geen klantenbestand bijgehouden.

Wel krijg ik E-mails binnen, als je gebruik maakt van het contact formulier, komt dan rechtstreeks in mijn inbox.

Vaak word ik benaderd via Facebook Messenger.
hierdoor heb ik de wetenschap welk Facebook account bij jou hoort.
Hier doe ik niks mee.

Als ik gebeld word of iemand doet mij bericht via “ WhatsApp “
Dan heb ik jouw telefoon nummer.
In sommige gevallen sla ik je op, op mijn simkaartje met naam en evt. toenaam
Dan kan ik je makkelijker terugvinden in mijn telefoon als ik een ontwerp schets wil sturen of een afspraak wil wijzigen / bevestigen.

Met wie ik jouw gegevens deel en waarom

Mijn E-mails kunnen en mogen alleen gelezen worden door mijzelf.
Mijn Telefoon met daarop telefoonummers en berichten worden ook alleen gelezen door mijzelf
Via mijn social media platform Facebook en de daarop getoonde advertenties worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Lillybee Ink gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je informatie onderhouden

Ik neem altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer ik ze niet meer nodig heb.

Duur van opslag

Ik bewaar de E-mails maximaal 5 jaar.
Zolang beschik is dus over jouw E-mail adres en evt. verdere info die
verstrekt is in de gegevens uitwisseling. Dus de inhoud van de E-mails.
Veelal zijn dat dus ook de Naam, toenaam en telefoonnummer waarop ik jou kan bereiken en aanspreken.

Gegevens op mijn telefoon bewaar ik Maximaal 5 jaar.

Gegevens op Messenger bewaar ik maximaal 5 jaar.

Jouw rechten

Je hebt rechten over hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door mij.
  • Het recht om te vragen dat je gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
  • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die ik over jou heb.
  • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen.

Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen kun je contact opnemen met mij via E-mail of Briefpost

Je informatie bijhouden

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid
worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor ik verplicht ben de informatie te bewaren.
Ik zal je gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met mijn bedrijfsbeleid.

Contacteer mij

Als je vragen hebt over het bovenstaande, of mijn benadering van privacy,
neem dan alsjeblieft contact met mij op.

Saskia Higler
Standerstraat 9
8471 GJ Wolvega

info@lillybeeink.nl
http://lillybeeink.nl/
https://www.facebook.com/LillybeeInk/